DA L1 VOLKSWAGEN CRAFTER

HRK 204

volací znak

1+7

hasičů

2

výměnné boxy

Zajímavosti z výbavy

DA L1 VOLKSWAGEN CRAFTER
L

Přeprava až 8 hasičů

Interiér
Náš dopravní automobil pohodlně přepraví strojníka (řidiče), velitele a dalších 6 hasičů na místo zásahu.

DA L1 VOLKSWAGEN CRAFTER
L

Schéma čerpacích stanovišť

Schémata čerpacích stanovišť
Pro náš hasební obvod máme zpracovaná schémata čerpacích stanovišť, která nám ve vytipovaných lokalitách umožňují optimálně připravit čerpací stanoviště pro plnění cisteren vodou.

L

Vozidlová markýza

Vozidlová markýza
Vozidlovou markýzu používáme u specifických zásahů k vytvoření ochrany před sluncem a povětrnostními vlivy. 

DA L1 VOLKSWAGEN CRAFTER
L

Výhled řidiče a velitele

Výhled řidiče Strojník má na starost řízení vozidla, zatímco velitel vpravo za pomoci výjezdového tabletu a vozidlové radiostanice udržuje spojení s Krajským operačním a informačním střediskem, a případně i s  ostatními vozidly u zásahu.

DA L1 VOLKSWAGEN CRAFTER
L

Povodňový box

Povodňový kontejner
S povodňovým boxem ve vozidle vyjíždíme při veškerých uklidech interiérů budov po zasažení vodou. Ať už při povodních nebo po haváriích vody v nemovitostech.

L

Čerpací box

Čerpací kontejner
Čerpací box do vozidla nasazujeme v případě potřeby vytvořit u zásahu čerpací stanoviště pro plnění cisteren vodou.

L

Manipulační vozíky

Manipulační vozíky
S manipulačními vozíky vyjíždíme k dopravním nehodám, při kterých nejsou vozidla schopná pohybu (auta se zablokovanými koly) a brání provozu na komunikaci.

Vybrané technické údaje

Zdvihový objem – 1968 cm3
Typ motoru – naftový
Maximální výkon – 103 kW

 

Počet přepravovaných osob – 1+7
Maximální rychlost – 157 km/h
Objem palivové nádrže – 75l
Objem redukčního činidla AdBlue – 18l

Vozidlo slouží k mimořádným událostem při živelních pohromách, havariích vody, pro přepravu hasičů a zřízení čerpacího stanoviště.