Hasičský kroužek Kostelec nad Orlicí

Co je nového v kroužku?

Aktuality

2. Letní hasičské táboření

2. Letní hasičské táboření

Ať naše vlajka vlaje dál dál dál! Na vědomost se dává, že všechny dětičky hasičského kroužku zveme na 2.ročník letního hasičského...

1. Karneval hasičského kroužku

1. Karneval hasičského kroužku

V rámci našeho pondělního setkání 26. 2. 2024 se uskuteční 1. Karneval hasičského kroužku. Pozvánku obdrží dětičky na posledním lednovém...

Kostelečtí mladí hasiči

Hasičský kroužek v Kostelci nad Orlicí

Hasičský kroužek mládeže v Kostelci nad Orlicí zahájil  svou činnost pro školní rok 2023/2024 –  v pondělí 11.092023. v 17:00 v hasičské zbrojnici.

Motto : „Vytváříme podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporujeme  zdravý rozvoj jejich osobností a zároveň  vedeme mladé členy k odpovědnosti ve vztahu k sobě, přírodě i vlasti.“

Do kroužku jsou přijímány děti (děvčata i chlapci) školou povinné nebo po předchozí dohodě s vedoucím kroužku i děti mladšího věku.

Již v minulosti jsme se rozhodli zapojit do činnosti mladých hasičů i zájemce z řad mladších dětí. Zapojení těchto nejmenších zájemců je nutné opravdu zvážit, a to především z důvodu bezpečnosti dětí, záležitost, kterou nelze příliš uspěchat. Individuálně je třeba u těchto malých dětí posoudit, zda jsou připravené se účastnit činnosti tohoto kroužku, a to včetně hasičských soutěží v požárním útoku.

Bližší informace k organizaci kroužku můžete získat v rámci návštěvy na pravidelných schůzkách vždy v pondělí v době od 17:00 do 18:00 hodin, a to v prostorách hasičské zbrojnice – Příkopy čp. 267, Kostelec nad Orlicí.

Mimo zimní měsíce bývají schůzky také časově prodloužené, a to max. do 19:00 hodin. Rodiče jsou předem vždy informováni o místě a době konání kroužku prostřednictvím zprávy.

Hasičský kroužek Kostelec nad Orlicí

Program celoroční činnosti:

 • hlavní náplní kroužku je výchova a vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a příprava  nových členů sboru dobrovolných hasičů
 • osvojování tábornických dovedností- všestranná sportovní zdatnost, uzlování, orientace v přírodě,  práce s buzolou+mapou
 • základy zdravovědy a poskytování první pomoci
 • střelba ze vzduchovky
 • trénování požárního útoku včetně  trénování štafety 4×60 m s překážkami
 • Toughest Firefighter Alive – Junior – silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včetně plné hasičské výstroje. *Pozn.
 • tradiční i netradiční soutěže, výlety, besedy, kurzy, exkurze, teoretické i praktické ukázky , letní táboření

   *Pozn. Po roce 1996 se TFA díky pražským hasičům dostalo do Česka. Kluci se podívali na Světové hasičské hry v Kanadě, kde si soutěž poprvé vyzkoušeli na vlastní kůži. O čtyři roky později už společně s hasiči z Ostravy výrazně promluvili do pořadí na Světových hasičských hrách v Paříži. Původní myšlenka vznikla v USA, kdy si hasiči z plánovaného testování nových plicních automatik udělali soutěž v plné polní. My máme tuto disciplínu upravenou a i když jsou pravidla a disciplíny soutěže stejné jako známe ze soutěže pro dospělé, tak disciplíny jsou upravené váhově tak, aby je mohly zvládnout i děti ve věku 6-ti let. Závodníka čekají 4 úseky s celkem sedmi disciplínami.

   Budujeme hodnoty a kolektiv:

   Učení si zpestřujeme různými kvízy a soutěžemi, kde si mezi sebou mladí hasiči tvoří družstva, hrají hry a měří své síly jak ve znalostech, tak třeba i v postřehu. Pokud nám počasí dovolí konají se schůzky převážně venku, kde trénujeme jak požární útok a štafetu s překážkami, tak i  oblíbenou disciplínu TFA. Dle časových možností se účastníme po celý rok hasičských soutěží, které se konají o víkendech. Jezdíme na společné výlety, pořádáme letní a vánoční posezení. V kolektivu jsou děti vedeny také ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Prostor dáváme  také společnému tvoření, kreativitě a  rozvíjení fantazie. Naším hlavním  krédem  je však, aby hasičský kroužek přinášel  dětem  především  radost.

   Kolektiv vedoucích kroužku, kteří se podílí na činnosti:

   • Míša Vodičková
   • Honza Vodička
   • Tereza Lomnická
    • Andrea Adamová
    • Martina Svatošová
    • Veronika Šrámková
    • Ladislav Charvát
    • Šárka Dostálová

    Instruktor mládeže:

    • Martin Vodička

    Pomocníci z řad hasičského dorostu:

    • Eliška Dostálová

    Kontakty:

    V případě bližších dotazů k činnosti hasičského kroužku – prosím kontaktujte:

    Míša Vodičková

    mail: miludek@seznam.cz,

    tel.: 724 296 333

    Důležité upozornění pro zájemce hasičského kroužku !!!!

    Vzhledem k maximálnímu naplnění hasičského kroužku mládeže pro tento školní rok ukončujeme příjem nových členů.

    Děkujeme Vám za pochopeni !

    Míša Vodičková – za kolektiv hasičského kroužku