Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, z. s., IČ: 06926231, dále jen „SDH Kostelec n.Orl“.

Dodržujeme následující principy:

Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.

Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje našich produktů nebo ochrany našich práv.

Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy.

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.

V SDH Kostelec n.Orl respektujeme vaše soukromí ať se jedná o jakoukoliv informaci, kterou můžeme ukládat při provozu našich stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

  • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
  • nám pošlete kontaktní formulář,
  • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

  • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • poštovní adresa,
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,

Účely zpracování a jejich právní základ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kontaktní formuláře

Pokud na našich stránkách najdete kontaktní formuláře, slouží pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Cookies

Standardní webové prohlížeče (Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Internet Explorer

Analytika

Využíváme služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli stránky zlepšovat. Tato aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud nám odešlete formulář, nebo předáte údaje jiným způsobem (viz Rozsah zpracování osobních údajů), uchováváme je po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku – v případě formulářů a nenavázání další spolupráce pouze do doby společné komunikace, následně jsou odstraněny, v případě navázání spolupráce tak, jak nám ukládá zákon.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, příp. zpracovatel – společnost Webona s.r.o. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Jaká máte práva?

Subjekt údajů, tzn. Vy, máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme a za jakým účelem jsou zpracovávány. V případě, že máte zájem o přístup k těmto údajům, obraťte se s žádostí na mailovou adresu zpracovatele.

Pokud jste nám v minulosti odeslali formulář, můžete nás požádat o export osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.

Odvolání souhlasu