121/2021 – Požár dopravního prostředku

121-2021

Jednotka byla povolána k požáru dodávkového vozidla v blízkosti rodinného domu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu se událost potvrdila. Na zahradu u domu jsem vnikli přeskřípnutím visacího zámku na bráně a na likvidaci požáru jsme nasadili jeden vysokotlaký proud vody a jeden C proud se smáčedlem. Dále jsme ochlazovali další vozidla, která stála v blízkosti požárem zasažené dodávky. Během zásahu bylo okolí i zaparkovaná vozidla kontrolována termokamerou. Místo mimořádné události bylo nasvíceno osvětlovacím stožárem z naší CAS 20 TATRA 815 TERRNO 4×4.2. Celý zásah probíhal v dýchací technice. Na mstě zásahu spolupráce s PS RK a Policií ČR.

Podrobnosti zásahu

Datum09.12.2021
Typ událostiPožár
UdálostPožár dopravního prostředku
MístoKostelec nad Orlicí
Čas vyhlášení23:04
Čas výjezdu23:08
Čas příjezdu23:11
Členů u zásahu10
Členů v záloze0
Technika u zásahu

Mapa