16/2019 – Únik ropných látek do řeky Orlice

16-2019

Jednotka byla povolána k úniku neznámé látky do vodního toku řeky Orlice. Po našem příjezdu na místo události byl zjištěn únik ropných látek z kanálové výpusti do řeky Orlice. Zamezili jsme úniku látek do vodního toku pomocí sorpčních hadů. Ve spolupráci s jednotkou PS RK byly na hladině uniklé látky zasypány hydrofobním sorbentem a odebrány do připravené nádoby. Provedli jsme osvětlení místa zásahu pomocí přenosného osvětlovacího systému, elektrocentrály a výsuvného stožáru ze střechy CAS. Na místo události byli dále vyrozuměni dotčené orgány životního prostředí, povodí Labe a zástupce města Kostelec nad Orlicí starosta p. Kinský k dalšímu šetření. Naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou PS RK, Policií ČR, zástupcem orgánu životního prostředí, zástupcem povodí Labe a starostou města Kostelec nad Orlicí p. Kinským.

Podrobnosti zásahu

Datum09.02.2019
Typ událostiÚnik nebezpečných látek
UdálostÚnik ropných látek do řeky Orlice
MístoKostelec nad Orlicí
Čas vyhlášení16:13
Čas výjezdu16:16
Čas příjezdu16:19
Členů u zásahu8
Členů v záloze0
Technika u zásahu

Mapa