S pořízením nové požární stříkačky PH ALFA 2 BS 23HP pomohla Nadace Agrofert

15. dubna 2023

Díky nemalému příspěvku ve výši 50 000 Kč z Hasičského fondu Nadace Agrofert mohla být JSDH Kostelec nad Orlicí pořízena požární stříkačka PH ALFA 2 BS 23HP.

Tato stříkačka se stala stěžejním prvkem účelově zaměřeného vyjímatelného boxu dopravního automobilu pro potřeby zřízení čerpacího stanoviště.

Děkujeme tímto Hasičskému fondu Nadace Agrofert za nemalou finanční podporu, kdy z celkové pořizovací ceny bezmála 158 000 Kč bylo hrazeno 50 000 Kč Nadací Agrofert a zbývající část uhradil ze svého rozpočtu zřizovatel jednotky Města Kostelec nad Orlicí.

Za možnost pořízení nové stříkačky patří oběma zmíněným subjektům poděkování.

Ing. Jiří Láska
velitel jednotky