Výtvarná soutěž pro členy hasičského kroužku „Požární ochrana očima dětí a mládeže“

22. března 2024

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, z. s. vyhlašuje v rámci celoroční činnosti hasičského kroužku a v souvislosti s vyhlášením soutěže, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 50. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024 výtvarnou soutěž pro členy hasičského kroužku „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.

Doporučené obsahové zaměření tématu pro rok 2024: „BEZPEČNÝ DŮM“

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku. Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích. Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 – počítačová modelace. /Organizační informace celorepublikové akce. Náš hasičský sbor se zapojuje do literární části a vyhlašuje soutěž pouze v rámci hasičského kroužku.

Výtvarná soutěž pro členy hasičského kroužku
Soutěž bude probíhat v období od 11.03.2024 do 08.04.2024. Vyhodnocení obrázků jednotlivých kategorií bude provedeno po uzávěrce soutěže. Výtvarníci nejlepších prací budou odměněni. Vybraná díla se stanou předlohou potisku triček pro hasiče. „Chodící výstava“ – obrázky dětí budou k vidění v rámci akce 26. ročník „Pivního festivalu v Kostelci nad Orlicí“ – v sobotu 27.04.2024.

Garantem a podporovatelem soutěže za hasičský kroužek : Míša Vodičková a Káča Andrea Adamová