Záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny – propadlý bruslař

21. ledna 2024

Záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny – propadlý bruslař

Toto bylo námětem dnešního výcviku kostelecké dobrovolné jednotky.

Procvičili jsme si použití technických prostředků pro tento typ mimořádné události, postupy záchrany osoby z vody a poskytnutí první pomoci před příjezdem posádek zdravotnické záchranné služby.

V následujících dnech dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu právě na těchto vodních plochách, z důvodu změny počasí.