17/2018 – Požár odsávání v průmyslové hale

17-2018

Jednotka byla povolána k požáru odsávání v průmyslovém podniku Federal Mogul. Po našem příjezdu k události byli zaměstnanci evakuováni již mimo zasažený objekt před příjezdem JPO. Provedli jsme rozvinutí dopravního vedení B s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy C do budovy a jednoduchý útočný proud C s vodou. Začali jsme ochlazovat a likvidovat požár izolace a odsávání v hale. Dále jsme zasažený prostor odvětrávali přetlakovou ventilací a byly otevřeny okna. Spolupracovali jsme u zásahu s ostatními jednotkami PO. Na hašení požáru uvnitř odsávání bylo použito vysokotlaké hasící zařízení COBRA a dva útočné proudy C s těžkou pěnou. Další jednotky rozebírali a hasili odsávání na střeše budovy. Byl ještě proveden průzkum zda se uvnitř budovy nenachází žádný zaměstnanec, to se nepotvrdilo. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že do večerních 20 hod. budeme provádět kontrolu požářiště.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkami PO, vyšetřovatelem požáru, ZZS KHK a Policií ČR.

Podrobnosti zásahu

Datum22.02.2018
Typ událostiPožár
UdálostPožár odsávání v průmyslové hale
MístoKostelec nad Orlicí
Čas vyhlášení07:35
Čas výjezdu07:38
Čas příjezdu07:46
Členů u zásahu11
Členů v záloze0

Mapa