42/2021 – Odstranění spadlých stromů z komunikace

Družstvo JSDH bylo s vozidlem TA – L1Z povoláno k poruše trafostanice a v její blízkosti spadlému stromu. Strom jsme za pomocí MŘP rozřezali a odstranili mimo komunikaci. Po provedení vizuální kontroly trafostanice RK 0726 jsme nezjistili žádné aktuálně hrozící nebezpečí a prostřednictvím KOPIS byla informována pohotovostní služba energetiků.

Od této události jsme byli prostřednictvím KOPIS odesláni na likvidaci dalšího stromu v obci Libel. Zde jsme pomocí MŘP zlikvidovali vzrostlý strom bránící provozu na komunikaci. Zásah mimo s katastr zřizovatele.

Po dohodě s KOPIS jsme pokračovali směr Lično – Olešnice – Hřibiny, kde jsme opět pomocí MŘP provedli likvidaci dvou stromů bránících provozu na komunikaci. Zásah mimo katastr zřizovatele.

Následně jsme pokračovali na likvidaci stromu v obci Borovnice – dva stromy odstraněny pomocí MŘP a vozovka zprůjezdněna. Zásah mimo katastr zřizovatele.

Od této události se jednotka po dohodě s KOPIS vracela zpět na základnu přes obce Chleny – Chlínky, kde jsme odklidili další strom spadlý na komunikaci. Zásah mimo katastr zřizovatele.

Během pokračujícího návratu jsme mezi obcemi Vrbice a Suchá Rybná odstranili vzrostlý strom bránící průjezdu komunikace. Komunikaci jsme následně uklidili a zprůjezdnili. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Další družstvo JSDH bylo s technikou CAS 24 povoláno k stromu bránícímu průjezdu na komunikaci I/11. Strom byl pomocí MŘP rozřezán a následně odklizen mimo komunikaci.

Z této události bylo družstvo na pokyn KOPIS povoláno do obce Doudleby nad Orlicí k odstranění stromu. Strom byl pomocí MŘP rozřezán a komunikace zprůjezdněna. Zásah mimo katastr zřizovatele. Při návratu na základnu bylo odstraněno několik větví pro bezpečnější průjezdnost komunikace směr Kostelec nad Orlicí.

Podrobnosti zásahu

Datum29.06.2021
Typ událostiTechnická pomoc
UdálostOdstranění spadlých stromů z komunikace
MístoKostelec nad Orlicí
Čas vyhlášení23:04
Čas výjezdu23:06
Čas příjezdu23:08
Členů u zásahu4
Členů v záloze0
Technika u zásahu

Mapa